Wedstrijdreglement

 1. Algemene voorwaarden
 • Dit reglement bevat de voorwaarden die worden toegepast tussen de deelnemers die deelnemen aan deze wedstrijd georganiseerd door Smart Consulting en de organisator van deze wedstrijd zijnde, Smart Consulting (Molenstraat 53, 8501 Heule). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.
 • De wedstrijd heeft een duidelijk gecommuniceerde periode met duidelijke einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door Smart Consulting.
 • Er wordt geen communicatie gevoerd over de wedstrijd, noch schriftelijk, telefonisch, mail of welke andere mogelijkheid dan ook.
 • Geschillen over de wedstrijd woren beslecht door Smart Consulting. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn, geen enkele deelnemer zal recht hebben op herziening of beroep.
 • Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.
 
    2. Deelnamevoorwaarden
 • Iedereen (particulier of zelfstandige) kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers van Smart Consulting en hun directe familie tot in de eerste graad.
 • Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn.
 • Enkel wie klant wordt met het LOVE pakket van Orange kan deelnemen aan deze wedstrijd.
 • Volgende GSM abonnementen worden uitgesloten van deelname, tenzij deze gecombineerd worden met een ander GSM abonnement: Kolibrie, Kolibrie Zen, Dolfijn Zen.
 
       
    3. De wedstrijd
 • De wedstrijd loopt van 15 oktober 2018 tot en met 15 november 2018.
 • Elke nieuwe klant die tijdens deze periode klant wordt met jet LOVE pakket van Orange neemt automatisch deel aan de wedstrijd.
 
    4. Prijs
 • De prijs in deze wedstrijd bestaat uit een 3-daagse citytrip binnen Europa via een VIVABOX.
 • De gewonnen prijs kan niet worden geruild, noch in contanten worden uitgekeerd.
 • De winnaar wordt persoonlijk verwittigd en krijgt de prijs zo snel mogelijk thuis geleverd.
 
    5. Privacy
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 28 mei 2018 is van toepassing.
 • Alle persoongevens bekomen worden met de grootste zorg bewaard.
 • Persoongegevens worden niet verkocht noch doorgegeven aan derden.